Frakt kun 29 kr i hele Norge til privatkunder – Kjøp nå

Nordic Treat AS ble etablert i 2008 med den hensikt å levere hudpleieprodukter i absolutt beste kvalitet. Våre produkter er benyttet og anerkjent av dyktige hudpleiere gjennom flere år, og vi har store selskap på listen over partnere/distributører.

Visjon og verdier

Vår visjon
Å bli betraktet som en av verdens beste leverandører av Quick Fix hudpleieprodukter av våre kunder og omgivelser.

Forretningsidé
Making our planet more productive – Vi utvikler teknologier, produkter og tjenester som bidrar til å bevare og beskytte planeten vår. Vi jobber vi for å forbedre våre kunders økonomiske og miljømessige resultater, og samtidig har vi fokus på å forbedre de samfunnene der vi bor og arbeider.

Kjerneverdier
Sikkerhet fremfor alt – i vår bedrift, og hos våre partnere, leverandører og produsenter skal et oppriktig og sterkt engasjement for sikkerhet kjennetegne alle aktiviteter.

Kundetilfredshet – vi skal alltid gi våre kunder en positiv opplevelse! Vi har fokus på riktig kvalitet, service og pålitelighet i alle våre leveranser. Gjennom kompetanse og samarbeid med våre kunder finner vi riktige produkter og tjenester til rett pris.

Høy integritet – vi tar vi ingen snarveier. Våre kunder og samarbeidspartnere kan være trygge på at vi er ærlige, overholder lover og regler, og holder en høy etisk standard.

Resultatorientering – vi jobber kontinuerlig og målrettet med å skape verdier for våre kunder og eiere. Vi ønsker å være en langsiktig og trygg samarbeidspartner, som skaper verdi gjennom kundedialog og innovasjon.

De riktige menneskene – vi verdsetter talent og engasjement! I vår bedrift legger vi stor vekt på å tiltrekke oss og utvikle dyktige mennesker med ulik bakgrunn. Mangfold verdsettes høyt da det gir grobunn for kreativitet og nyskapning. Vi ønsker ansatte med stå på vilje og ønske om å bidra til fellesskapet.

Miljø- og samfunnsansvar – vi tar ansvar for miljø og samfunn! I vår bedrift velger vi de mest miljøvennlige transport-løsningene samtidig som vi kontinuerlig jobber med å redusere energiforbruket i våre produksjonsprosesser. Vi hjelper våre kunder slik at de også kan styrke sitt miljøarbeid og skape bærekraftige løsninger. Vi bryr oss om våre omgivelser, og er opptatt av å bidra sosialt og samfunnsmessig i de områder vi opererer.

Vi stiller også strenge krav til alle våre leverandører om at de må etterleve alle internasjonale konvensjoner vedrørende bruk av naturressurser og arbeidskraft.